• Henrik Halleland fra Finnøy KrF. Jone Laugaland

Finnøy ut av Ryfylke-råd

Samarbeidet mellom Ryfylke-kommunane slår sprekker. Finnøy har nå vedteke å melda seg ut av det viktigaste samarbeidsorganet i regionen, Ryfylke IKS.