Hei, Hå, hei Hå

På 1960— og 70- tallet var Hå kommune vårt lokale Balkan. Det er denne lykkelige tiden mange lengter tilbake til.