• Førstekonsulent Gørill Berg Olsen i utlendingseksjonen kontrollerer daglig pass. - Det er mange ting vi kan sjekke, men likevel vanskelig å fastlå om et pass er falskt, sier hun. Cornelius Munkvik

Pass deg, politiet kurses

Nesten daglig håndterer politiet i Rogaland saker hvor det er mistanke om falsk identitet. Nå styrkes kampen mot forfalsknerne.