Brannutrykning til Tjensvoll

Røykutvikling i bolig.