• En bil kjørte i motgående retning på E39 i høy fart, noe som førte til flere kollisjoner. Odd Kristian Stokka

Ulykkessjåfør kan ha fått føling

Bilføreren som på E39 fredag kveld kjørte flere kilometer i feil kjørebane og kolliderte med flere møtende biler, kan ha vært syk og ha hatt sterkt nedsatt bevissthet.