• Prosjektleder Tor Geir Espedal peker ut påhogget til Ryfast-munningen i Ryfylke for saksordfører Magne Rommetveit.

Krever at Stortinget utsetter Ryfast

Ordføreren i Forsand vil at Stortinget skal utsette behandlingen av Ryfast inntil det er laget en ny trafikkprognose.