• Hunnedalsveien er blitt stengt 10 ganger det siste halvåret. Det er for ofte synes hytteeiere. Carina Johansen

Grå væravslutning på vinterferien

Vaktoperatør i Statens vegvesen advarer mot glatte veier.