• Torstein Tvedt Solberg (Ap) støtter Ella Idsøe ved Uis sitt forslag om at de nasjonale sentrene (for lesing, matte etc) utarbeider digitale læremidler slik at lærerne kan finne oppgaver som passer til barn på ulike nivå. Han skal ta det opp med utdanningsmnisteren samt prøve få det vedtatt på Aps landsmøte. Bjelland, Håvard

Går inn for teknologi-revolusjon i skolen

Lærerne må få nye digitale læremidler som er slik at de lett kan finne oppgaver som passer for både flinke Kari og mindre flinke Per, mener Torstein Tvedt Solberg (Ap). Han går også inn for egne "realfaggymnas".