• Forsikringsselskapa betalte ut 675 millionar kroner i erstatning til reisande som vart sjuke i fjor. (Illustrasjonsfoto: Colourbox) Jeff Moore

Erstatning for reiseskadar aukar

I fjor betalte forsikringsselskapa ut over 1,5 milliardar kroner i erstatningar for reiseskadar. I løpet av ti år har dei totale erstatningane frå reiseforsikringar auka med 135 prosent.