- Lettet, men har skyldfølelse

— Tankene mine går fortsatt til dem som er blitt utsatt for det jeg har gjort. Det demper lettelsen over å bli frikjent, sier Trond Birkedal.