• Q-meieriet på Øksnevad i Klepp, bildet, har 125 ansatte og er et av landets største konsummelk-meierier. De to Qmeierienes lønnsomhet vil bli svekket, hvis forslaget til justerte rammevilkår i meierimarkedet blir innført, mener Q-ledelsen. Lars Idar Waage

Q-meieriene frykter forsterket Tine-makt

Q-meieriene går hardt ut mot forslag til justerte rammevilkår i meierimarkedet. Forslaget vil svekke uavhengige aktørers økonomi og konkurranseevne mot Tine, hevder Q-ledelsen.