• Fornøyde: Leder og nestleder i levekårstyret Kåre Reiten fra Høyre til venstre på bildet og Per A. Thorbjørnsen fra Venstre til høyre på bildet. Pål Christensen

Frivillighetens ønske innfris

Nå innfris det fremste ønsket fra frivillige lag og foreninger i Stavanger: En stilling som frivillighetskoordinator blir nå opprettet.