• Her er den nye sykestuen i Filadelfia, landsbyen som er spesielt for psykisk syke. Stuen kalles for Ingrid-stuen, oppkalt etter Ingrid Dragsund, sykepleier i byen gjennom flere år. Privat

10.000 km unna bygger de landsby for psykisk syke

Kirke, hus og sykestue, latrine, brønn og vanntårn, systue og skole. Lokale hjelpere har sørget for å utruste landsbyen Filadelfia på Madagaskar, en landsby for psykisk syke mennesker.