• Anders Minge

Robbet for kirkekobber

Tyver har stukket av med flere hundre kilo kobber og originale takbeslag fra 1882 da Sandnes kirke var ny.