Fem millarder til Ryfast godkjent

For å få lavere bompengesatser i Ryfast, foreslår Frp å forlenge nedbetalingen av lånet. Det ble nedstemt i Stavanger bystyre, men kan få flertall i fylkestinget.