• ulykke.jpg Hans E.H. Jacobsen

Trafikkulykke på E 39

Føreren av en liten varebil er sendt med ambulanse til Stavanger Universitetssjukehus etter en ulykke på E 39 i Lund kommune.