• Ole Galta (14) har vært trivselsleder ved Buøy skole. Han har derfor god trening i å sveive tau. Ingvild Brune (8) har samme rolle ved Skeie skole. Jonas Haarr Friestad

Stavanger skal bli mobbefritt

Fredag skriver Stavanger-ordføreren under på å jobbe for at både barnehager og skoler skal være mobbefrie soner.