Angreip mann bakfrå - må i fengsel

24-åring hoppa på ein mann bakfrå, i så stor kraft at han måtte operera. Det ende med 120 dagar fengsel for den tiltalte.