• Det var på denne strekningen dødsulykken i juli skjedde. Rune Nedrebø

Tekniske undersøkelseretter Bjergøy-ulykken

Biltilsynet sammen med politiet er i dag på Bjergøy for å gjøre tekniske undersøkelser etter dødsulykken på Bjergøy i sommer.