• NAV-kontorene i Stavanger inviterer brukere til å bli med i et rådgivende utvalg. Tommy Ellingsen

NAV må høre på råd fra brukerne

Det skal nå opprettes et brukerutvalg for de fire NAV-kontorene i Stavanger.