• Denne 13 år gamle jenta var en av dem som tigget og solgte falske gullvarer i Stavanger, ofte midt på natta. Seks personer er tiltakt for grov menneskehandel av henne og tre andre jenter. Dom faller i Gulating lagmannsrett i juli. Bilder er tatt av henne den dagen hun ble tvangsgiftet.

Klarer ikke å avdekke handel med barn

Politiadvokat Rudolf Christoffersen mener at politiet i Norge ikke har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse og dermed ikke evne til å avdekke menneskehandel med barn som utnyttes til tigging og vinningsforbrytelser.