Helse- og omsorgsbudsjettet: Rehabiliteringsplasser foreslås lagt ned

STAVANGERBUDSJETTET: Rehabiliteringsplasser for eldre i Spania blir lagt ned i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for 2018–2021.

Merethe Hviding, Aud Horjen og Signy Tjensvoll er blant de mange eldre i Stavanger som har benyttet seg av rehabiliteringsopphold i Altea i Spania. (Arkivfoto fra 2015).
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det største løftet på budsjettet til helse- og velferdstjenestene blir driften av nye Lervig sykehjem. Det neste blir å bygge ut flere boliger til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Rådmannen vil også bruke penger på å finne fram til bedre måter for hjelpe personer som sliter med rus og psykiatri.

78 personer benytter seg årlig av et opphold på fire uker i på rehabiliteringssenteret CAN i Altea i Spania. De fleste er eldre, men også andre aldersgupper benytter seg av tilbudet. Kommunen har nå seks plasser her. Rådmannen har tidligere foreslått å avvikle disse plassene/si opp avtalen, men flertallet med Høyre og Frp i spissen har sagt nei.

Levekårsjef Eli Karin Fosse nekter for at administrasjonen tar omkamp:

– Nei, dette skyldes at da rådmannen skulle gjøre opp budsjettet til slutt, viste seg at det måtte spares inn mer penger, og vi måtte ta en del av det. Da måtte vi ta det der det smerter minst. Selv om dette er et populært tilbud, vil det smerte mer å redusere bemanningen eller antall plasser ved våre sykehjem i Stavanger.

Selv om dette er et populært tilbud, vil det smerte mer å redusere bemanningen eller antall plasser ved våre sykehjem i Stavanger.

På dette vil kommunen spare 4,2 millioner kroner.

Strandpromenaden i Altea ligger fem minutters gange unna rehabiliteringsseneret CAN.

De gode nyhetene

Dette mener levekårdirektør Fosse er de viktigste positive nyhetene på driftsbudsjettet til helse- og velferdssektoren:

Nye Lervig sykehjem.

1. Lervig sykehjem: -Vi tar i bruk nytt, flott, moderne sykehjem på 123 plasser. Selv om vi legger ned de tre gamle - Mosheim og Vålandstunet sykehjem og Petri aldershjem- og flytter pasientene over til Lervig, koster det mer å ta i bruk et nytt, og tilbudet blir bedre, sier Fosse. Kostnad: 78,7 millioner kroner.

Her ser du ett av rommene på Lervig sykehjem.

2. Ny barnebolig på Madlamark for barn med autisme og utviklingshemming (4 plasser).

3. Nytt bofellesskap innen psykisk helse på Lassa (4 plasser).

4. Nytt bofellesskap for mennesker med rus- og psykiske problemer (4 plasser).

Les også

Når alt rakner: -De sykeste får den dårligste hjelpen

De to bofellesskapene og barneboligen skal altså tas i bruk neste år.

Det skal også bygges nye bofellesskap i perioden (se lenger ned i saken).

Medisinndispenser.

5. Velferdsteknologi: Tre millioner kroner til nye hjelpemidler (årlig framover)- det meste skal gå til leasing av medisindispensere, en liten robot som forteller deg at nå må du ta medisinen din. Slike har blitt prøvd ut på Storhaug og Hundvåg, nå skal også resten av byen med.

I tillegg skal 1,5 millioner kroner gå til kjøp av tjenester fra et responssenter. Som Aftenbladet tidligere har skrevet, utstyres 1900 hjemmeboende med nye trygghetsalarmer. Den nye løsningen byr på så mange nye muligheter at hjemmesykepleien kan risikere at det piper i alarmer i ett sett.

– 50 prosent av alarmene krever ikke utrykning av hjemmesykepleien, - de skyldes enten at noen har trykket ved en feiltakelse, eller at de bare har behov for en prat. Det vil derfor være mest hensiktsmessig at et responssenter tar mot alarmene, siler og gir så hjemmesykepleien beskjed hvis de må rykke ut, forklarer Fosse.

Det blir også satt av tre millioner til kjøp av ny velferdsteknologi på investeringsbudsjettet.

Trygghetsalarm.

6. Tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede: Dette gjelder praksisplasser for personer med uføretrygd. Kommunen inngår avtale med bedrifter - for eksempel en butikk- om at en person kan få jobbe der mot at kommunen betaler godtgjørelse til brukeren samt en liten godtgjørelse til bedriften. En populær ordning. 1 million kroner settes av, det holder til ti nye fulltidsplasser. De fleste jobber på deltid, så Fosse anslår dette vil gi praksisplass til 30 nye personer.

Pasientene ved Mosheim sykehjem skal flyttes over til Lervig sykehjem.

7. Korttidsplasser for eldre: Mosheim og Vålandstunet har bare korttidsplasser i dag. Siden de går tapt, skal langtidsplassene på Haugåstunet gjøres om til korttidsplasser. Flere av disse skal bli på skjerma avdelinger for demente. Det koster 1,5 millioner kroner mer å drive, penger settes av til det.

Pasientene på Haugåstunet som nå har langtidsplass, får velge om de vil flytte til Lervig eller beholde plassen på Haugåstunet.

Eli Karin Fosse er direktør for levekår i Stavanger kommune.

Boliger til utviklingshemmede

68 utviklingshemmede venter på bolig. Tre nye bofellesskap (Tastarustå, Sørabrådet og Husabøryggen) ble bygget for noen år siden, men nå øker ventelista igjen.

– Det er derfor kjempeviktig at vi nå bygger ut flere bofellesskap. Vi ønsker å løfte det fram som et satsingsområde, sier Fosse.

Det er derfor kjempeviktig at vi nå bygger ut flere bofellesskap. Vi ønsker å løfte det fram som et satsingsområde.

I perioden 2018–2021 skal kommunen gå i gang med å bygge følgende tilbud for denne gruppen:

Ved Solborg skal kommunen bygge et borettslag i samarbeid med elleve foreldrepar. Andelen selges til brukerne.

Nytt kommunalt bofellesskap på 8+8 plasser med døgnbemanning.

Seks etablererboliger.

Bofellesskap på seks plasser - ferdig i 2022.

Andre grep

Domkirkens sykehjem på Eiganes.

De to største kuttene på helse- og velferdsbudsjettet ble vedtatt i fjor, men blir gjennomført nå. Det ene er innsparing på 17.5 millioner kroner på driften av Lervig. I fjor foreslå rådmannen at det skulle skje ved at 1 etasje skulle stå ledig. Det ville ikke politikerne, som kom opp med en løsning som går ut på at Domkirkens sykehjem skal flytte over til Lervig.

Det andre er en innsparing på 7,5 millioner kroner på driften av de rundt 22 bofellesskapene for personer med utviklingshemming.

– Men det vil ikke gå ut over brukerne. Ingen plasser forsvinner og brukerne skal få de tjenestene de har vedtak på, forsikrer Fosse.

- Mens bofellesskapene før sorterte under de seks distriktene for hjemmebaserte tjenester, er de fra 01.01.2017 organisert i to store virksomheter for for bofellesskap for utviklingshemmede og en virksomhet for bofellesskap psykisk helse. Det gjør at vi kan drive mer effektivt, det vil si bruke personalet mer hensiktsmessig, lage bedre turnuser osv. forklarer hun.

OBS!

Helt på tampen av budsjettarbeidet, bestemte rådmannen seg for å legge inn fem millioner kroner i 2018 og fem millioner kroner i 2019 til forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til mennesker som sliter både med rus og psykiske lidelser. Aftenbladet har den siste tiden skrevet om denne gruppen i artikkelserien «Når alt rakner».

Les også

Når alt rakner

Pengene skal tas fra «årsoppgjørdisposisjoner».

Dette sa rådmannen:

– Noen har sikkert lest Stavanger Aftenblad den siste uken og lest om brukere med rus- og psykiske som er i fare for å falle mellom stoler. Ansvarsforholdene kan være ganske ulne, brannvesenet kan gå inn og gjøre ting kommunen ikke kan gjøre. Jeg mener det er viktig at vi styrker innsatsen for denne gruppa, men ikke minst å øke kunnskapen. Stavanger kommune er i front her, og vi har et eget team som kan rykke ut. Likevel tror jeg vi alle sitter med en følelse av at vi ikke lykkes. Dette er de aller svakeste i samfunnet vårt og vi klarer ikke å nå fram. Derfor foreslår jeg at Stavanger kommune tar et nasjonalt lederskap, og at vi setter av penger til forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi kan ikke sitte og vente på at andre skal komme til oss med løsninger, vi må lede. Dette må på dagsorden, og for å gjøre det, må vi ha kunnskap om. Vi må også være ydmyke på at vi kanskje ikke vet hva som er de beste løsningene.

– Hvem skal drive denne forskningen?

– Det må vi finne ut av. Det handler både om at vi må utvikle og prøve ut nye tiltak i praksis, samtidig som dette følges av forskning for å få vurdert effekten, sier levekårsdirektør Eli Karin Fosse.

Les også

Rusekspert langer ut mot «rettighetsfundamentalister»

LES OGSÅ om rådmannens viktigste forslag for barnehager og skole:

Les også

Storhaugbarn må vente fire år til på ny barnehage og skole

Publisert: