Vi er ikke dårligere trafikanter enn andre

Vi eldre kjører ikke i rushtiden, om nettene eller når presset er aller verst. I sum er vi ikke dårligere trafikanter enn andre.