Ikke penger til verneverdige bygninger

SOLA: Det koster å ta seg av verneverdige hus om en skal ta arkitektoniske og historiske hensyn. For å hjelpe folk litt på vei foreslo kultursjefen i Sola, Fred Roland, å gi en håndsrekning i form av litt penger. Men kommunestyret har sagt nei med 25 mot 16 stemmer til å gi tilskudd til bevaring av verneverdige bygninger i kommunen.