Privatisering til dobbel pris

Tillitsvalgte i Sola mener det koster 100 prosent mer å leie eller kjøpe tjenester enn å ansette folk kommunalt.