• Politimester Hans Vik blir fornøyd hvis løsningen som ble skissert mandag blir en realitet Kristian Jacobsen

Politimesteren positiv til sammenslåing

I følge VG skal 27 politidistrikter bli til 12, hvilket betyr at Rogaland politidistrikt vil bestå av både sør— og nordfylket samt Sirdal og sunnhordaland. Politimester Hans Vik er fornøyd med denne løsningen.