• Veterinærane Marit Bolstad og Per Erik Mork prøver å få klipt av håret til Chico, som ikkje vil liggja stille. Carina Johansen

Meiner kjæledyra kan døy av statskutt

No kuttar staten fire millionar til den døgnopne akuttvakta for smådyr i Norge. Det betyr i praksis at klinikkar som har vakt for smådyr anten må setja opp prisane eller leggja ned vaktordninga.