Mange i deltid

Tall fra første halvår i år, viser at sværtmange i det kommunale helsevesenet jobber i deltidsstillinger.Dette er en av tingene arbeidsgruppen ønsker å gjøre noe med. Devil kunne tilby flere heltids-, trekvart— og halvtidsstillinger påbekostning av mindre stillinger. Slik er situasjonene idag: