Må få hjelp

Hvis denne mannen har store psykiskeproblemer, må han være et sted der han blir passet på og hvor hansamtidig får hjelp.