Advokatar tar rekninga for konvertittar

RIA har saman med advokatar jobba fram ein avtale som inneberer at konvertittar som ikkje blir trudd, skal få prøvd saka si for Domstolen til ein tredjedel av prisen.