• 142597.jpg

Eldrerådet får få klager fra sykehjemspasienter

— Vi hører lite fra de eldre og de pårørende om stell og mat på sykehjemmene. Det er mangelen på sykehjemsplasser vi hører mest om, sier Kåre Walvik, leder av Eldrerådet i Stavanger.