• Fylksutvalget droppet tirsdag innsigelsene mot boligutbygging i Kvithei. Dermed kan Sola kommune gå videre med sine utbyggingsplaner. Knut S. Vindfallet

Fylkesutvalget sier ja til boligbygging på Kvithei

— Hvordan kan fylkesutvalget godta utbygging i et truet kystlynghei-område når en mann i forrige uke ble dømt til fengsel for det samme?