• Klokken 01.57 kom årets nyttårsbarn i Stavanger til verden på fødeavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. Knut S. Vindfallet

En god gutt på 3630 gram

Klokken 01.57 kom årets nyttårsbarn i Stavanger til verden på Stavanger Universitetssjukehus.