• Mannen som er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 og 16 år erkjenner at han har massert ungdommer, men nekter for berøring i seksuell hensikt. Her bistandsadvokat Kari Idsøe, og aktor, statsadvokat Henriette Kvinnsland. Marie von Krogh

Påstand om 30 måneders fengsel i Rennesøy-saken

— Tiltalte har i retten forsøkt å rasjonalisere, bagatellisere og normalisere sine handlinger ved å forklare massasjeteknikker. Det er ikke massasje dette handler om, sier aktor, statsadvokat Henriette Kvinnsland.