• Ragnvald Riis vart sjukemeld fordi han opplevde at ordføraren mobba han. Så trakk han påstandane om at det var mobbing. No sluttar han som kommunalsjef. Reidun Gudmestad

Kommunalsjef sluttar i Hå

Kommunalsjef for opplæring og kultur i Hå, Ragnvald Riis, sluttar i stillinga si 1. august. Heilt sidan rådmannssaka i Hå har situasjonen vore spent.