Vedlikeholdsarbeid kan ha forårsaket storbrannen

Brannmannskaper kjempet mot flammene hele natten, og fikk først kontroll over brannen i bygningen som tidligere huset Rogaland egglag i Sandens klokken halv fem.