• Advokat Christian Lundin (t.h.) representerte de saksøkte misjonsorganisasjonene i tingretten. Her sammen med generalsektretær Øyvind Åsland i Misjonssambandet (t.v.) og synodeformann Arnfinn Løyning (i midten) i Frikirken. Fredrik Refvem

Frikirken og Misjonssambandet har inngått forlik med misjonærbarn

Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Norsk Luthersk Misjonssamband har nå undertegnet en avtale med et tidligere misjonærbarn som i 2013 reiste et erstatningssøksmål mot organisasjonene.