Vestlandsfylkene på hils

Foruten å bli kjent med hverandre ble fylkesutvalgene fra Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland på tirsdag enige om å komme med en felles uttalelse om delprivatiseringen av Statoil og SDØE.