Slåss for fiskeriskole

Fiskere i Sokndal kjemper for å få fiskeri-opplæring til kommunen.