Underskrifter mot «Skaret»

«Skaret» eller «Skaar», «Skeiane» eller «Skeiene» og «Vindhagen» eller «Limaveien»?