• Innførsel av fremmede humler som rømmer fra veksthus kan true norske humlearter som er viktige for både vill flora og matproduksjon. Biologer roper varsko. Signe Christine Urdal

- Biomangfold taper mot næringsinteresser

Når norske myndigheter lar veksthusnæringen få importere fremmede humler — viser det at økonomi går foran økologi mener Samarbeidsrådet for biologisk mangfold i Norge.