• Mens ordføreren fikk æren av å åpne Havneparken, er det de to karene i forgrunnen, sjefen for Sandnes Tomteselskap, Torgeir Ravndal (t.v.) og eier av Det Stavangerske Investeringsselskap AS, Ivar Gundersen, som står for det praktiske. Egil Ø. Nærland

Her starter forvandlingen av Sandnes

Havneparken i Sandnes skal bygges om for fire milliarder kroner. Rivingen er over. Mandag formiddag startet gjenoppbyggingen med første spadestikk for Havnespeilet som skal huse Sandnes sparebank.