• Her på Jærens tak tetter Arne Rege et nytt hus som reises på kommunal tomt, med flott utsikt mot Bryne og Jærhavet, der ute under mørke regnskyer. Geir Sveen

På Jærens tak bygges det nå etter loddtrekning

Klepp og Time kjøper ikke lenger boligtomter i konkurranse med private firma. Men på toppen av Lye hamres det på kommunale tomter, kjøpt etter loddtrekning.