• Seniorforsker Stig Westerlund fra Iris tok prøver av det illeluktende, brune gørret som flyter i Hålandsvatnet. Anders Minge

Algene i Hålandsvatnet er giftige

Analyser viser at det brune gørret i Hålandsvatnet inneholder giftige blågrønne alger. Folk oppfordres til å unngå vannkanten, og det er fortsatt badeforbud.