• 1500 passasjerar og 600 bilar kan snart fraktast frå Bergen via Stavanger til Danmark med Fjordlines nyaste danskebåt. Bergen Group/Øyvind Risnes

Nye MS «Bergensfjord» er på veg

Fjord Lines nyaste danmarksferje har fått vatn under kjølen. Frå hausten skal den nye cruiseferja frakte passasjerar frå Bergen til Hirtshals via Stavanger