Politikarane negative til utsetjing av bustader

Dei fleste partia Sandnes er lite nøgde med at rådmannen vil utsetja bygging av bustader for psykisk utviklingshemma på Bogafjell.