Plages av postforvirring

Post til Albert Barstad blir omadressert til et nedlagt postkontor. Ofte bruker brevene mange dager fra sentrum til Stokkaveien.