Millionarv til eldresenter

Han jobbet ni år med frivillig arbeid på Mossiges Minde, men ville gjerne hjelpe mer. Da Jon T. Rønneberg døde i forrige måned overlot han seks boligtomter til eldresenteret.