• Klepp ønsker å bygge ny kirke i nærheten av Kleppe kyrkje, som er fra 1846. Carina Johansen

Nytt tomteforslag for ny kirke

Sigrid Braut og Ingrid Grude vil plassere en ny kirke på tomten som er satt av til ny gravplass.