• Ordfører i Sola kommune er i tvil om det som skjer ved Sola flystasjon er politisk forankret eller om dette er noe som pågår kun internt i forsvaret. Carina Johansen

- Snikavvikling av Sola flystasjon

Ordfører i Sola kommune vil stoppe det kan kaller for forsvarets snikavvikling av Sola flystasjon. Varsler forsvarsministeren.